Πρόγραμμα Krav Maga

Τρίτη
  • 6:00 pm > 7:00 pm
    Krav Maga
Πέμπτη
  • 6:00 pm > 7:00 pm
    Krav Maga
Παρασκευή
Σάββατο
  • 6:00 pm > 7:00 pm
    Krav Maga