Πρόγραμμα Kick Boxing

Δευτέρα
 • 10:00 am > 11:00 am
  Kick Boxing
 • 5:00 pm > 6:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 6:00 pm > 7:00 pm
  Kick Boxing
 • 7:00 pm > 8:00 pm
  Kick Boxing
 • 8:00 pm > 9:00 pm
  Kick Boxing
Τρίτη
 • 10:00 am > 11:00 am
  Kick Boxing
 • 5:00 pm > 6:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 6:00 pm > 7:00 pm
  Kick Boxing
 • 7:00 pm > 8:00 pm
  Kick Boxing
 • 8:00 pm > 9:00 pm
  Kick Boxing
Τετάρτη
 • 10:00 am > 11:00 am
  Kick Boxing
 • 5:00 pm > 6:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 6:00 pm > 7:00 pm
  Kick Boxing
 • 7:00 pm > 8:00 pm
  Kick Boxing
 • 8:00 pm > 9:00 pm
  Kick Boxing
Πέμπτη
 • 10:00 am > 11:00 am
  Kick Boxing
 • 5:00 pm > 6:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 6:00 pm > 7:00 pm
  Kick Boxing
 • 7:00 pm > 8:00 pm
  Kick Boxing
 • 8:00 pm > 9:00 pm
  Kick Boxing
Παρασκευή
 • 10:00 am > 11:00 am
  Kick Boxing
 • 5:00 pm > 6:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 6:00 pm > 7:00 pm
  Kick Boxing
 • 7:00 pm > 8:00 pm
  Kick Boxing
 • 8:00 pm > 9:00 pm
  Kick Boxing
Σάββατο
 • 1:00 pm > 2:00 pm
  Kick Boxing Kids
 • 2:00 pm > 3:00 pm
  Kick Boxing